දෙවියන් සදහා ගයාත්‍රි මන්ත්‍ර

මට එවන ලද mail වල සදහම් පරිදි ගොඩක් අයට තඹ කොළ රත්කරන්න සහ වෙනයම් දේ දීල හිතා ගන්න බැරි තරම් මුදල් හූරාගෙන ඇත. අනේ දරුවනේ අහුවෙන්න එපා. තව කාන්තාවන්ට ලිංගික අතවරයන් කරන්න උත්සහ කර ඇත නිරුවත් ඡායාරූප ඉල්ලා ඇත. මෙවැන්නන්ට හසුවන්න එපා. මුදල් නිකරුනේ නාස්ති කරන්න එපා. තෙරුවන් සරණයි! ‍

 youtube channel

දෙවියන් සදහා පුද පූඡා පැවැත්වීමේ දී මෙ‍ම ගයාත්‍රී මන්ත්‍ර භාවිතාකරන්න.

ගණ දෙවියන්ට
ඕම් තත් පුරුෂයාය විද්මහේ
වක්ත්‍ර තුන්ඩාය ධී මහී
තනෝ තන්පී පුචෝදයාත්

කතරගම දෙවියන්ට                           
ඕම් තත් පුරුෂාය විද්මහේ                    
මහා සේනාය ධී මහී                                                                       
තනෝ ෂන්මුඛ ප්‍රචෝදයාත්

විෂ්ණු දෙවියන්ට  
ඕම් ත්‍රෛලොක්‍ය මෝහනාය විත්මහේ
ස්මරාය ධීමහී
තනෝ විෂ්ණු ප්‍රචෝදයාත්  
                                                   

Horoscope

 ඔබ‍ගේ හදහන ‍නොමි‍ලේ බලාගන්න. ( Horoscope)

වෙන අය රුපියල් 3000,4000 ක් ගන්න හදහනක් මම ඔබට ‍නොමි‍ලේ බලා ‍දෙනව. ඔබ කැමතිනම් යම් මුදලක් ලබා ‍දෙන්න.
  
අවශ්‍ය විස්තර
උපන් දිනය,උපන් ‍වෙලාව,උපන් ස්ථානය,ලක්නය
mantharagurukam@gmail.com වෙත ‍යොමු කරන්න.  මන්තර ගුරුකම් සහ අපල වලට යමක් ඔබ කර ගන්‍‍නේනම් පමණක් අවශ්‍ය කරණ භාන්ඩ ලබා ගැනීම සදහා වැය වන මුදල ‍පමණක් ‍ගෙවීමට සිදු‍වේ. 
( ඔබට අවශ්‍යනම් සහ කැමතිනම් පමණක්.)

නිවසෙහි සහ ඕනම ගොඩනැගිල්ලක දෝෂ පරීක්ෂා කරගන්න සහ දෝෂ නිරාකරනය කරගන්න

ගොඩනැගිල්ල පිළිබද විස්තර එවන්න
දිග- පළල එවන්න අඩි-අගල්-නූල් වලින් හරියටම
හිමියාගේ උපන් නැකත


‍දෙවියන්ට පහන් දල්වන ‍වේලාවන්

දෙවියන් වෙනුවෙන් පහන් තැබිමේදී නියමිත කාලයන් ඇත. එම කාලවේලාවන් පිළිවෙළින් දැන ගනිමු.

සවස 5.00 - 5.24 දක්වා ධර්ම දේවතාවුන්ට
සවස 5.24 - 5.48 දක්වා මහා බ්‍රහ්මයාට
රාත්‍රි 8.07 - 8.24 දක්වා භද්‍රකාලි දෙවියන්ට
රාත්‍රි 10.01 - 10.23 දක්වා ගම්බාර සූනියම් දෙවියන් ට
රාත්‍රි 10.23 - 10.47 දක්වා දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ට
රාත්‍රි 10.47 - 11.11 දක්වා කතරගම දෙවියන්ට
රාත්‍රි 11.36 - 12.00 දක්වා සත්පත්තිනි දෙවියන්ට
රාත්‍රි 12.00 - 12.12 දක්වා සරස්වතී දෙවඟනට
රාත්‍රි 12.12 - 12.24 දක්වා විෂ්ණු දෙවියන්ට
රාත්‍රි 12.24 - 12.36 දක්වා ඊෂ්වර දෙවියන්ට
රාත්‍රි 12.36 - 01.00 දක්වා හතරවරම් දෙවියන්ට
රාත්‍රි 01.00 - 01.24 දක්වා සුමන සමන් දෙවියන්ට
රාත්‍රි 01.24 - 01.48 දක්වා විභීෂණ දෙවියන්ට
රාත්‍රි 01.48 - 02.00 දක්වා ශක්‍ර දෙවියන්ට

දේව ආශිර්වාදය පතා පහන් දැල්වීම් නොකළ යුතු වේලාවල් පහත දක්වමු. සවස 6.00ට සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා කාලය යක්ෂ දිෂ්ටි බැල්ම හෙලන වේලාව බැවින් පහන් දැල්වීමෙන් වළකින්න.

රාත්‍රි - 6.00 - 6.24 දක්වා මහසෝන් දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 6.24 - 6.48 දක්වා රීරියක්ෂ දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 6.48 - 7.12 දක්වා සූනියන් ඔඩ්ඩීස යක්ෂ දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 6.12 - 7.36 දක්වා කඩවර දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 7.36 - 8.07 දක්වා කළුකුමාර දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 8.07 - 8.24 දක්වා භද්‍රකාලි දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 8.24 - 8.48 දක්වා මදන යක්ෂ දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 8.48 - 9.12 දක්වා ගොපලු යක්ෂ දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 9.12 - 9.36 දක්වා බහිරව දිෂ්ටිය
රාත්‍රි - 9.36 - 10.01 දක්වා කොහොඹ යක්ෂ දිෂ්ටිය

ස්ත්‍රී වශියක් තව

බදාදා දින තුම්මන් හන්දියක පස් පැගිරි දර වලින්  ‍ලෝලු ‍ගෙඩියක් පුළුස්සා එහි අළු ‍ගෙන 524 වරක් මතුරා කෑමට මිශ්‍රකර  දෙ‍දෙනා‍ගේ නම්‍ ‍දෙකද ලියා තවත් 108 වරක් මතුරා තමා‍ගේ අතින්ම කන්ට ‍දෙන්න.
ස්ත්‍රී වශී ‍වෙනව.
මන්ත්‍රය


ඕං ‍හෝං වී වී මලයාල බගවතී බිසි බිල්ල අහිඅල්ල පාවිකා ‍තේ හදුයා හා ඕං එන් වීර කල් ළු‍කේ මරණ සිවාය‍‍නේ භන්දුන් සිවාක: 

‍දෙ‍දෙනා‍ගේ නම්‍ ‍දෙක ලියා 1000 වර ඡප කර දාඩි‍යෙන් ‍හෝ ලෙයින් කෑමට මිශ්‍ර කර ‍දෙන්න.

‍මේක ටිකක් මහන්සි ‍වෙලා කරන්න ‍වෙනව තමයි ඒත් ප්‍රථිපල ‍හොදයි එම නිසා මහන්සි වී කර ගන්න.

ඔබට කිරීමට අපහසු සියලු ‍දේ මට කියා කරවා ගත හැක.


ස්ත්‍රී වශියක්

බුලත් ‍කො‍ළේ පිට හදුන් තබා 108 වර මතුරා එය තිලක දී කථා කරන්න. එව‍ලේම වශී ‍වෙනව.

මන්ත්‍රය

ඕං න‍මෝ කාමා හිකා ‍කා‍මේස්වරී සර්‍ව ඡනසථම් හනි සර්‍ව කාර්යං ප්‍රසාධනී මම සහායස් ‍නේ කල්ළුඡයා ‍වෛශ්‍යං කුරු කුරු ශ්‍රීං ශ්‍රීං කා‍මේශ්වර නම:

තවත් එකක්
‍නෙල්ලි මුල් ම‍නෝශිල ඇල්වතු‍රෙන් අඹරා 1000 වර මතුරා නළ‍ලේ තිලක තබා‍ගෙන ‍ගොස් කතා කරන්න. ස්ත්‍රී වශී ‍වෙයි. 

මන්ත්‍රය

ඕං හ්‍රීං කාලි ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ෙළුං ක්‍‍ෂෝ ‍භෙ‍ාග ප්‍රදා ‍භෛරවී මාතාංග ‍ත්‍රෛ‍ලොක්‍ය වසමානාය සවහ:

නඩු දිනන්න මන්තර

මල් බුලත් තටුව තනා මල් වර්ග 5 යි සුවද පිනිදිය ඉස දුම් දී තැඹිලි ‍‍තෙලට 108 වර මතුරා ගා ‍ගෙන යන්න. ගිය කාරිය සිද්ධ ‍වේ 
‍මෙය නඩු වලට පමණයි ‍හොදද ‍වෙන ‍දේවල් වලට හරියන් නෑ  
මන්ත්‍රය

ඕං සබ්‍‍රොබ්බි‍යෝන් නම: ඩං අඡසුතා‍යේ සිකා‍සේවව් ෂට් ඉක්ෂිදුප්ප්‍රියා ‍යේ අ‍සේත්‍ර ෂට් කරඣ්ඣ ෂට් පු‍‍ර්‍ගෙගාත්තම රාම රත්තා සිර‍සො ශ්වා මහා වර නාතායක විචාය රාම්ම පත්‍රයා‍නේන් තන්ත්‍රියේ වව්

හරියට පටල ගන්නැතුව මතුරන්න.

බඩට කෑමට හෝ බීමට දී ඇති සූනියමට

බඩට කෑමට හෝ බීමට දී ඇති සූනියමට

කෑමට හෝ බීමක් මගින් ශරීර ගතකොට ඇති වස විෂ සදහා මේ මන්තරයෙන් හදුන් තෙල් හෝ වතුර 108 වරක් මතුරා දින 7 ක් බොන්ඩ දෙනු 7 දින දෙහි ඉස්මද මතුරා බොන්ඩ දෙනු. (හදුන් තෙල් ව්‍යාඡ ඒවා ඇත එම නිසා ආයුරුවේද වෛයිද වරයකුගෙන් අසා ගන්න) අනික ඔබට බීවට අගුනයක් ඇලඡික් එකක් ඇතිද කියා විමසිලි වන්න. එම නිසා අනික් ක්‍රම වතුර හෝ දෙහි ඉස්ම පානය කරන්න.

මන්ත්‍රය
 ඕං හ්‍රීං සව් මහාමුනී ඕං හ්‍රීන් ඕං හ්‍රීන් සව් වඡ්රමුනි ඕංහ්‍රීං සව් මංගල්‍ය මුනි ඔං හ්‍රීං සව්කාලී මුනිකිරි තකිරි තචෙදන චෙදනසව ප්‍ර ලේ ඒ සවාහ:
 

මැස්සන්ට වැලි මැතිරීම

පිරිසිදු ස්ථානයකින් වැලි ගෙන 108 වර මතුරා කතා නොකර ගෙන ගොස් කුබුරට හෝ හේනට ගෙවත්තට ඕනෙම තැනකට ඉහින්න.


ගොවිපොළේ සිව්කොන මල් යහන් හතරක් සදා ඒවායේ  පුද පූඡා ටිකක් තබා පහන් හතරක් දල්වා කපුරු පිනිදිය කට්ටකුමන්ඡල් හදුන්කූරු ආදියෙන් දවුලට දුම්අල්වා මල් යහනක් තබා මෙහි පහත එන මන්තරයෙන් 108 වරක් මතුරා රතු පච්ච වඩමක් හිස සිට පෙරවාගෙන ගොවිපොළේ ඉහල සිට පහළට මන්ත්‍රය කිය කියා දවුලට ගස ගසා යනු.
නැවත තුන් වරුවක් යන තුරු ගොවිපොළට නොයා යුතුයි. මැඩියන් එළවීම සදහා ඉතා ප්‍රත්‍යක්ෂ මන්ත්‍රයකි.

මන්ත්‍රය

ඕං නමෝ බුද්ධ ඇවූවන් මවුද්ද ගිනිදුං වෙර පනුවං වැතුයි වතුයි වැගිරෙන බුද්ධ සීමාව බැංදෙන් අඩුප්පු කුඩුප්පු නාගටි මටත දැවි දැවී විදස ඊශ්වර අණින් ය:

ඉල්ලන ඉල්ලන දේ දෙන මන්ත්‍රය

ඉල්ලන ඉල්ලන දේ දෙන මන්ත්‍රය

නමෝ ශ්‍රී පවන්ථව: 
මේ මන්තරයෙන්  තල තෙලට 7 වරක් මතුරා දිවේ හා මුහුණේ ගා ගෙන ඕනෑම ගමනක් යන්න.
ඔබට ඉල්ලන දේ ලැබෙයි ඔබ පුදුම වෙයි. හැබැයි හරියටම කරන්න
මතුරන්න හරියටම. 

වෙඩි නොවදින මන්ත්‍රයක්

පහත සදහම් මන්ත්‍රෙයන් 108 වරක් හුණු කිල්ලෝටයට මතුරා ළග තබා ගන්න

මන්ත්‍රය
ඕං හෝවන්ත දේවාන්ත හනුමන්තක වූ ඒස්වාහ: